مصوبات جدید کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور اعلام شد.


حدود 60 درصد از رشته محل های تقاضا شده مراکزآموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حیطه ماموریت دستگاه متقاضی بوده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر اخوان بهابادی نائب رئیس کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در این جلسه گزارش آماری از پذیرش بهمن ماه 96 دانشگاه به لحاظ تعداد کدرشته محل‌های کاردانی و کارشناسی جدید و تمدید، تعداد کد رشته محل‌های درخواست شده و مصوب و تعداد رشته‌های آموزشی علمی کاربردی به اعضاء کمیته ارائه شد.

دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور افزود: با توجه به آمارهای ارائه شده برای پذیرش بهمن ماه 96، از کل کد رشته محل‌های درخواستی 64درصد در مقطع کاردانی و 36درصد در مقطع کارشناسی بوده و از این تعداد 81 درصد، دوره های آموزشی تمدیدی می‌باشد.

معاون آموزشی دانشگاه ارائه دوره بر اساس ماموریت دستگاه متقاضی مراکز آموزشی تحت نظارت را از اقدام جدید این دانشگاه در پذیرش اخیر اعلام کرد و افزود: برای اولین بار در دانشگاه با توجه به ضوابط و شرایط تعریف شده در سامانه مدیریت گسترش MIS ، درخواست دوره در راستای ماموریت دستگاه متقاضی مراکز آموزشی هدایت شده و با انجام این کار 58 درصد کد رشته محل‌های تقاضا شده در حیطه ماموریت دستگاه متقاضی بوده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به بررسی درخواست‌های پذیرش در کمیته‌های منطقه‌ای دانشگاه بیان کرد: از تعداد کل کدرشته محل‌های درخواست شده، 62 درصد کاردانی و 38 درصد از کارشناسی‌ها در کمیته‌های منطقه‌ای به تصویب رسیده، که از این تعداد 89 درصد تمدیدی بوده است. در نهایت 60 درصد از کد رشته محل‌های تصویب شده در این کمیته‌ها، در جهت رفع نیازهای آموزشی دستگاه‌های اجرائی و ماموریت آنان بوده است.

وی اظهار داشت: بروزرسانی فرم تعهدنامه درخواست اجرای دوره در سامانه گسترش دانشگاه با تاکید بر اخذ تعهد از دستگاه متقاضی مراکز، تعیین سقف برای تعداد دوره‌های درخواستی هر مرکز متناسب با میزان پذیرش‌های گذشته آن، تخصیص دوره‌ به مرکز بر اساس موقعیت مکانی و اطلاعات جغرافیایی (نقشه) از دیگر اقداماتی بوده که انجام شده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به توجه جدی دانشگاه به افزایش کیفیت برگزاری دوره های علمی کاربردی در مراکز آموزشی گفت: در همین راستا ساماندهی وضعیت مراکز آموزش علمی کاربردی و غیر فعال کردن حدود صد مرکز آموزش علمی کاربردی در سامانه گسترش دانشگاه مطابق مصوبه جلسات قبلی کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی و تجمیع تعدادی از مراکز آموزش علمی کاربردی از دیگر اقداماتی بوده که در این کمیته گزارش شد.

وی افزود: علاوه بر این‌ موارد، اقدامات موثر دیگری توسط معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از جمله رسیدگی به کیفیت اجرای دوره‌های آموزشی علمی کاربردی و برگزاری منسجم جلسات شورای نظارت و ارزیابی، تعیین روسای مراکز و... انجام شده است.

تاریخ خبر: 3
/10 /1396    

لینک های اصلی 
 
سایت های مرتبط
دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی واحد خراسان رضوی

دانشگاه های کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور
         © 2010 RoyalNet Group                                                                                                                                                                                        طراحی و پشتیبانی سایت : گروه مهندسی رو یال نت
HyperLink