تربیت دانشجوی نسل سوم کارآفرینی و اشتغال رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی


کارگاه طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی در مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان هرمزگان برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، با حضور موسی جاودان رئیس، جمعی از مدیران و کارشناسان واحدهای استانی کرمان، سیستان و بلوچستان و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی کارگاه طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار و فناوری به میزبانی استان هرمزگان برگزارشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان ضمن قدردانی از برگزاری این کارگاه علمی و آموزشی گفت: ما درجهانی زندگی می کنیم که پیوسته در حال تغییر است، پس می بایست دست به تولید و کارآفرینی بزنیم و براساس نیاز جامعه به سمت اشتغال زایی و خودکفایی برویم.

رضا نوروز زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: ما به عنوان دانشگاه نسل سوم که رسالتش کار آفرینی و اشتغال است باید به دنبال سه تغییر در نگرش، دانش و مهارت باشیم.

علیرضا جمالزاده معاون مطالعات برنامه های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تأکید بر سرمایه گذاری آموزشی اظهارداشت: می بایست در آموزش های علمی کاربردی ضمن تلفیق نظر و عمل به تربیت نظری و عملی و در فضای وسیعتر، ناظر به تلفیق علم و فناوری نیز باشیم.

وی تصریح کرد: آموزش باید براساس نیاز استان و در جهت تربیت حرفه ای و در نهایت تولید ثروت باشد و محور توسعه، نیروی انسانی یا سرمایه انسانی است.

گفتنی است کارگاه آموزشی دو روزه با تشکیل کارگروهها و اجرای آموزش به صورت عملی توسط اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی و با ارائه کار توسط دبیران کارگروه ها و ارزشیابی پایان یافت.

تاریخ خبر: 2
/10 /1396    

لینک های اصلی 
 
سایت های مرتبط
دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی واحد خراسان رضوی

دانشگاه های کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور
         © 2010 RoyalNet Group                                                                                                                                                                                        طراحی و پشتیبانی سایت : گروه مهندسی رو یال نت
HyperLink