نام :
علی اصغر

نام خانوادگی : محمدی

پست الکترونیکی : aliamohammadi@yahoo.com
why married men cheat wife cheat story cheat on your wife
prescription drugs discount cards coupons viagra coupons viagra
prescription drug discount cards read manufacturer coupons for prescription drugs
cialis coupons online 2015 cialis coupon discount prescription drug cards
venlafaxine gewichtstoename idippedut.dk venlafaxine forum
etambutol 400 mg charamin.jp etambutol dosis
xarelto bloedverdunner blog.toolroom.at xarelto bijsluiterمدرک تحصیلی : دکتراي  شيمي آلي از دانشگاه شهيد بهشتي
canada drug pharmacy coupon canada drug pharmacy coupon coupons for drugs
cialis coupons online eblogin.com discount prescription drug cards
voltaren ára read voltaren dolo kenocs
venlafaxine gewichtstoename go venlafaxine forum


سوابق اجرايي و علمي :

1.  عضو هيات علمي دانشگاه
2.  معاون پژوهشي دانشگاه به مدت سه سال
3.  عضو نيمه وقت در سازمان پژوهشهاي  علمي وصنعتي ايران (تهران ) به مدت سه سال
4.  به اتمام رساندن دوازده طرح پژوهشي در زمينه  دارويي و غذايي.
5.  همکار در هفت طرح پژوهشي
6.  چا پ 50 مقاله بين المللي در مجالات  (ISI)
7.  شر کت در سمينارهاي بين المللي در کشورهاي، هلند 1383، اتريش 1383 ، مجارستان 1384 ، چک 1385  ، ايتا ليا 1385 ،روسيه 1386 و بلژيک 1387 با ارائه مقاله
 
مقاما ت کسب شده:

1.  رتبه اول پژوهشگر نمونه در سال 84
2.  منتخب جشنواره فردوسي در دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان  پژوهشگر نمونه در سال 84
3.  منتخب جشنواره اسرار دردانشگاه تربيت معلم سبزوار به عنوان  پژوهشگر نمونه در سال 84
4.  معاون پژوهشي نمونه در سال 84
5.  دانشجوي نمونه دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال 84
percent of women that cheat wife cheaters married cheaters
coupons for free stuff walgreens coupon in store photo coupon codes
viagra discount coupons online new prescription coupons viagra discount coupons online
new prescription coupon click prescription savings cards
cialis coupons online eblogin.com discount prescription drug cards


لینک های اصلی 
 
سایت های مرتبط
دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی واحد خراسان رضوی

دانشگاه های کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور
         © 2010 RoyalNet Group                                                                                                                                                                                        طراحی و پشتیبانی سایت : گروه مهندسی رو یال نت
HyperLink