دکتر محمد تقی جغتایی

دکتر محمد تقی جغتایی

عضو هیأت مؤسس

رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۹۶

مشاور وزیر در امور توان­بخشی۱۳۹۴

سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۳۹۲

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

متولد۱۳۳۷ ازسبزوار

تحصیلات:

فلوشیپ: علوم اعصاب کینگز کالج

نوروآناتومی دانشگاه لیدز/ انگلستان

دکترای تخصصی و فوق لیسانس آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

لیسانس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق علمی و اجرایی:

 • موسس و رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • بنیانگذار و رئیس انجمن علوم تشریح ایران
 • موسس و رئیس انجمن علوم اعصاب ایران
 • استاد مدعو دانشگاه می‌دل سکس/ انگلستان
 • رئیس دانشکده فناوریهای نوین
 • رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 • مدیر گروه آناتومی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دبیـر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم توانبخشی
 • قائم مقام معاونت دانشجویی، مدیر کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور
 • رئیس کمیته بازنگری رشته علوم اعصاب/ وزارت بهداشت
 • عضو: هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آناتومی
 • هیئت ممتحنه و ارزشیابی علوم اعصاب/ وزارت بهداشت
 • هیئت رئیسه دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه علمی کاربردی سبزوار و گناباد
 • هیئت ممیزه، شورای تحصیلات تکمیلی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه کامل جناب دکتر محمد تقی جغتایی

RDmohammadjoghataie