در چه صورت دانشجو می تواند حذف اضطراری انجام دهد؟

 • دانشجو می‌تواند درصورت موافقت دانشگاه، یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیم‌سال، صرفاً یک درس نظری را در بازه زمانی تعیین شده توسط دانشگاه، حذف کند.

در چه صورت دانشجو مشروط می شود؟

 • چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیم‌سال مشروط تلقی می‌شود و در نیم‌سال بعدی حداکثر می‌تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.
 • چنانچه دانشجو در دو نیم‌سال تحصیلی متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می‌گردد.

دانشجو چگونه می تواند مرخصي تحصيلي بگیرد؟

 • دانشجو مي‌تواند در هريك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 1 نيم‌سال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
 • مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي‌شود.

با چه شرایطی دانشجو می تواند انصراف از تحصيل بدهد؟

 • ثبت‌نام نکردن دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی، انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود.
 • عدم انتخاب واحد در هر نیم‌سال توسط دانشجو به عنوان انصراف از تحصیل بوده و در صورت عدم پیگیری دانشجو و عدم تعیین تکلیف وضعیت آموزشی دانشجو در آن نیم‌سال تحصیلی، در پایان همان نیم‌سال تحصیلی به عنوان انصراف از تحصیل اعمال می شود.

 معادل‌سازي دروس به چه صورت می باشد؟

 • دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل، تغییررشته‌ای، انتقال و انتقال توام با تغییررشته دانشگاه‌هاي علمي-كاربردي (ترمي و پودمانی)، دانشگاه فني و حرفه‌اي و فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل، تغییررشته‌ای، انتقال و انتقال توام با تغییررشته دانشگاه‌هاي دولتی، آزاد اسلامی، پيام‌نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه، به نحوي معادل‌سازي ‌گردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسي ثبت‌نام نموده و بگذرانند.
 • از زمان گذراندن آن درس بیش از 5 سال نگذشته باشد.
 • دروس از دوره یا دوره هایی که منتج به اخذ مدرک تحصیلی رسمی شده باشد نمی تواند معادل‌سازی شود.
 • به ازای هر 20 واحد از دروس معادل‌سازی شده 1 نیم‌سال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود.
 • نمره دروس معادل‌سازي مي‌بايست حداقل 12 باشد.
 • معادل‌سازی دروس در شیوه‌های غیر هم‌عرض (غیرحضوری و نیمه‌حضوری به دوره‌های حضوری و غیرحضوری به دوره‌های نیمه‌حضوری) امکان‌پذیر می‌باشد.
 • دروس گذرانده شده در مقاطع تحصیلی با مدرک معادل، سطح يك و سطح دو حوزه علمیه و فراگیر پیام نور قابل معادل‌سازی نمی‌باشد. دروس حوزه اسلامی دانشگاهیان بعد از بررسی و تایید نهایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قابل معادل‌سازی می‌باشد.
 • معادل‌سازی دروس کاربینی، کارورزی 1 و 2 صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی کاربردی که مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب پذیرفته شده باشند، امکان‌پذیر است.
 • دروس مهارت مشترک با توجه به محتوای آموزشی فقط در گروه آموزشی مربوطه قابلیت معادل‌سازی را دارد.
 • آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می‌شوند، چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادل‌سازی است.
 • شورای ‌آموزشي مركز مي‌بايست در اولين نيم‌سال تحصيلي دانشجويان جديدالورود، حداكثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسي محتواي دروس، تعداد واحد (يكسان و يا تعداد واحد بيشتر به كمتر) و نمرات اكتسابي و مقاطع تحصيلي (هم سطح، از مقطع تحصيلي بالا به پايين، از مقطع كارداني به كارشناسي پيوسته و از مقطع كارشناسي پيوسته به كارداني و كارشناسي ناپيوسته) درصورت مطابقت، نسبت به معادل‌سازي دروس اقدام نمايد.

 

حداكثر مدت مجاز تحصيل به چه صورت می باشد؟

 • حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارداني و کارشناسی ناپیوسته با احتساب یک نیم‌سال مجوز شورای استان 2/5 سال است.

چه دانشجویانی می توانند معرفی به استاد بگیرند؟

 • در صورتي‌كه دانشجو در آخرین نیم‌سال تحصیلی برای دانش‌آموختگی حداکثر دو درس نظری (تا سقف 4 واحد درسي) برای فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شورای مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیم‌سال می‌تواند خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم آموزشی، امتحان آن درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیم‌سال یا دوره تابستان بگذراند.
 • چنانچه دانشجویی قبلاً یک درس نظری- عملی را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می‌تواند با رعایت بند 16، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. رای شورای مرکز در خصوص اجرای این بند الزامی می‌باشد.
 • اخذ معرفی به استاد درس نظری- عملی که قبلاً دارای غیبت موجه، غیر موجه، حذف پزشکی، حذف اضطراری و یا حکم شورای انضباطی (نمره 0/25) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.

آیا می توان به صورت همزمان تحصیل کرد؟

 • تحصیل همزمان دانشجوی دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) به شیوه حضوری در تمامی دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) و تمامی دوره‌های تحصیلی ممنوع است.