بسمه تعالي

اینجانب آرش محمدی در شهرستان سبزوار، در خانواده ای مذهبی و قشر متوسط جامعه به دنیا آمدم. در سال 1381 وارد دانشگاه شدم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی (1385)، کارشناسی ارشد (1388) و دکتری (1400) از دانشگاه فردوسی مشهد شدم. از سال 1386 تا کنون نیز به عنوان مدرس مدعو در دانشگاه مشغول به تدریس می باشم.

سوابق تحصیلی :

1- تحصیلات ابتدایی از سال 1367 تا 1373 در مدرسه بیهقی

2-تحصیلات راهنمایی از سال 1373 تا 1376 در مدرسه مشکانی

3- داری مدرک دیپلم علوم تجربی از دبیرستان معراج سبزوار1376 تا 1378.

4- دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد1384.

5- دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد 1388.

6-دارای مدرک دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم) از دانشگاه فردوسی مشهد1400.

سوابق علمی و پژوهشی:

کتاب­های چاپ شده

 • تربیت بدنی عمومی سال 1393 انتشارات سمت با تأییدیه از دانشگاه حکیم سبزواری.
 • مبانی تمرینات قدرتی سال 1394 انتشارات بیهق با تأییدیه از مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار 2.
 • ساختار مولکولی عضله اسکلتی و مایوکاین­ها سال 1395 انتشارات بیهق با تأییدیه از مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار 2.
 • اجرا و اندازه­گیری در آزمون­های تربیت بدنی 1398 انتشارات بیهق با تأییدیه از مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار 2.
 • گنجینه خواص گیاهان دارویی، 1400 انتشارات گنجور .

مقالات چاپ شده لاتین:

 • Comparsion of the effects of rest times between resistance training sets on increasing the maximum strength of one repetition by sedentary, male, college students. Mohammad Ali sardar, syyed reza Attarzadeh Hosseini, Abbas Mohammadi, Fahime Ayaz Khosh Hava, Amin Azimkhani. 12TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS. December 12 – 14, 2012. Colossae Thermal Hotel – DENIZLI/ TURKEY.
 • A comparison of assisted, resisted, and common plyometric training modes to enhance sprint and agility performance. Khodaei K, Mohammadi A, Badri N. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Jan 23. doi: 10.23736/S0022-4707.17.06901-8.
 • Evaluation of plyometric exercises intensity using ratings of perceived exertion scale. Kazem khodaei, abbas mohammadi, mohammad R hamedinia. MED SPORT 2017, 70:299-306. DOI: 10.23736/S0025-7826.17.02952-0.
 • Effect of Exercise Training on Spexin Level, Appetite, Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity Index, and Body Composition in Adults With Type 2 Diabetes. Biological Research For Nursing 2022 April, 24 issue: 2, page(s): 152-162. doi: 10.1177/10998004211050596.

فارسی:

 

 • مقایسه اثر تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توان، قدرت و هایپرتروفی عضلانی مردان فعال عباس محمدی، کاظم خدایی، ایمان عباسی. نشریه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 30، تابستان 1395ص 50 –
 • تهيه هنجارهاي آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار و مقايسه آنها با هنجارهاي موجود. لاله همبوشی، عباس محمدی، ندا بدری، قناعتی عصمت، اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه – 1396

 

 • ارتباط بین میزان شیوع سندروم متابولیک و فعالیت جسمانی در محل کار، اوقات فراغت و حین ورزش در مردان دانشجوی بالای 30 سال شهرستان سبزوار (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی)، آرش محمدی، کاظم خدایی، ندا بدری.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، ص 51 –

 

 

کارگاه­های آموزشی

به عنوان هنرجو

شرکت در  بیش از 20 گارگاه آموزشی در راستای موضوعات تربیت بدنی و علم تمرین و اخذ گواهینامه.

به عنوان مدرس

 • مدرس کارگاه آموزشی دوپینگ و عوارض ناشی از آن که در سال 1398 از طرف مرکز آموزش علمی کاربردی برگزار گردید.
 • مدرس کارگاه آموزشی اعتیاد و مصرف مکمل ها و دوپینگ در ورزش که در سال 1397 از طرف اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار برگزار گردید.
 • مدرس کارگاه آموزشی اولویت تمرین هوازی یا بی هوازی در تمرینات ترکیبی که در سال 1402 از طرف مرکز آموزش علمی کاربردی برگزار گردید.

مدارک مربی­گیری، داروری و قهرمانی:

 • دارای مدرك مربيگري آمادگي جسماني از فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران.
 • دارای مدرك مربيگري تنيس روي ميز از فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران.
 • دارای مدرک مربیگری درجه C فوتبال زیر نظر فدراسیون فوتبال آسیا.
 • شرکت در کلاس­های آموزشی مربیگری فوتسال زیر نظر استاد شمس و اخذ گواهی نامه.
 • دارای مدرک داوری درجه 3 کبدی زیر نظر فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران.
 • داراي احكام قهرماني در رشته آمادگي جسماني در مقطع آموزشگاه ها شهرستان، استان و کشور.

سوابق اجرایی:

 • مسئول تربیت بدنی و مدیر گروه تربیت بدنی مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار 2 و دارای کد مدرسی استان.
 • مسئول کارورزی مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار 2 طی سال های
 • مسئول تربیت بدنی موسسه غیر انتفاعی بیهق سبزوار از سال 1391 تا 1400.
 • مسئول تربيت بدني دانشكده كشاورزي و علوم دامي زير نظر مديريت دانشگاه فردوسي در سال تحصيلي 85 – 86
 • مسوول کمیته تشریفات در همایش ملی ورزش و سلامت، خرداد 1393، سبزوار.
 • سردبير نشريه تخصصي (علمي ورزشي) مانا از سال 84 تا 86.
 • مدیریت باشگاه ورزشی بهنود با رویکرد تعیین سطح سلامت در سال 1396.
 • مسئول کمیته آموزش هیأت ورزش­های همگانی شهرستان خوشاب.
 • مسئول اتاق فکر هیأت ورزش های همگانی شهرستان سبزوار به مدت 4 سال.

تدریس دوره های آموزشی

 • مدرس دوره تخصصی آشنایی با ارگونومی مختص کارمندان بانک ملی در سال 1397.
 • مدرس دوره اثرات ورزش و آمادگی جسمانی بر سطح سلامت جسم و روان مختص کارمندان تأمین اجتماعی سال 1397.
 • مدرس دوره تخصصی بازآموزی آشنایی با ارگونومی مختص کارمندان بانک ملی در سال 1401.

پایان نامه و رساله

موضوع پايان­نامه کارشناسی ارشد: مقايسه­ ی تأثیر تناوب­های استراحتی مختلف بر قدرت بیشینه در تمرینات مقاومتی به راهنمایی دكتر سيد رضا عطارزاده حسيني عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مشاوره دكتر محمد علي سردار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

موضوع رساله دکتری: مقایسه ­ی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر اسپکسین سرم، شاخص مقاومت به انسولین، شاخص لیپیدی، عملکردی، خستگی و اشتهای مردان مبتلابه دیابت نوع دو. به راهنمایی دکتر ناهید بیژه عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، خانم دکتر مهتاب معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مشاوره دکتر کاظم خدایی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و خانم نجمه رحیمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.