ساختمان آموزشی

آدرس: سبزوار – خیابان دانشگاه – ابتدای خیابان پژوهش
تلفن: 05144269196


ساختمان اداری

آدرس: سبزوار – ضلع شمالی میدان مادر – پلاک 137
تلفن: 05144226120