مرکز آموزش علمی کاربردی سبزوار 2 به همت مرحوم دکتر میرزا محمد علوی مقدم، مرحوم دکتر احمد کرابی، دکتر سید جواد حسینی، دکتر علی اصغر علوی، دکتر مهیار علوی مقدم و دکتر علی اصغر محمدی به عنوان هیات موسس در سال 1387 اخذ مجوز و از سال 1388 اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

دکتر علی اصغر محمدی از ابتدا تا کنون به عنوان رئیس هیات موسس بر امور مرکز نظارت دارند. در حال حاضر دکتر آرش محمدی به عنوان سرپرست در حال فعالیت هستند.

قابل ذکر است در حال حاضر این مرکز آموزشی با 12 نفر پرسنل و همکاری با بیش 100 مدرس و حدود 600 دانشجو در مقطع کاردانی (تربیت بدنی، حقوق، حسابداری، طراحی پوشاک، تربیت مربی پیش از دبستان، معماری و مدیریت دفتری و مدیریت کسب و کار) و کارشناسی (تربیت بدنی، حسابداری، مدیریت امور دفتری، مدیریت کسب و کار و معماری) مشغول به فعالیت می باشد.

همچنین این مرکز آموزشی مفتخر است که در طی این سال ها بیش از 10 هزار دانش آموخته داشته که تعداد کثیری از این عزیزان در ادارات، سازمان ها و مراکز مختلف دولتی و خصوصی مشغول به کار می باشند. همچنین افتخارات زیادی را در زمینه فرهنگی، ورزشی و پژوهشی در سطح شهرستان، استان و کشوری کسب نموده است.