کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری

آشنایی با رشته مدیریت دفتری ، مقطع کارشناسی

دانلود فلوچارت رشته

طول مدت:
2سال -4 ترم
اعتبار:
70 واحد

دسته‌ها

کارشناسی
  • رشته مدیریت امور دفتری یکی از رشته‌های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی است. ضرورت و اهمیت مشاغل مرتبط با این رشته به تناسب مأموریت سازمان‌ها و مؤسسات مختلف، متغیر است. کار ویژه اصلی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص برای برقراری ارتباط مناسب بین مدیران و متقاضیان خدمات، و همچنین ارتباط مؤثر با ارکان مختلف سازمانهای مرتبط می‌باشد. به طور کلی مدیریت امور دفتری، مجموعه اصول و روش‌هایی است كه موجب هماهنگی، كنترل و بهبود گردش کار اداری در كلیه سطوح سازمانی می‌شود.

مشاغل قابل احراز

• مدیر دفتر ریاست سازمان
• مسئولین دفاتر واحدهای اداری و سازمانی
• مسئولین دفاتر زیرمجموعه های اداری و سازمانی