کارشناسی حقوق ثبت و اسناد املاک

آشنایی با رشته حقوق ثبت و اسناد املاک ، مقطع کارشناسی

دانلود فلوچارت رشته

طول مدت:
2سال -4 ترم
اعتبار:
70 واحد

دسته‌ها

کارشناسی
  • آموزش در گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک در برگیرنده اهم موضوعات حقوقی و ثبتی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات، آگاهی و بینش حقوقی و ثبتی دانشجویان، همراه با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی در مسائل ثبت اسناد و املاک با هدف رسیدن به بخشی از اهداف برنامه‌های توسعه می‌باشد.

نیاز روزافزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص، مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه‌های مختلف و نیز ضرورت ارتقای دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا، مشاوران و کارشناسان حقوقی، وکلا، سردفتران، دفتریاران و کارشناسان مسائل حقوقی و ثبتی، اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار می‌سازد. توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به افزایش حجم معاملات و افزایش آمار ازدواج و طلاق و همچنین نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور از جمله محورهای اصلی این دوره می‌باشد.

مشاغل متناسب با این رشته عبارتند از:

1- وکالت و قضاوت
2- سردفتری، دفتریاری و متصدی دفاتر اسناد رسمی
3- مشاور و کارشناس حقوقی
4- مشاغل دادگستری
5- کارشناس حقوقی دراجرای احکام مدنی، کیفری و اسناد و املاک

آینده شغلی

سردفتری اسناد رسمی، دفتریاری اسناد رسمی، وکالت دعاوی، قضاوت، مشاوره و کارشناس حقوقی دادورز اجرای احکام، کارشناس رسمی دادگستری، متصدی امور دفتری و بایگانی از جمله مشاغل پیش‌روی دانش‌آموختگان این رشته می‌باشد.