آدرس ساختمان اداری: ضلع شمالی میدان مادر، پلاک 137     شماره تماس:05144226120

    آدرس ساختمان آموزشی: خیابان دانشگاه ، ابتدای خیابان پژوهش      شماره تماس :05144269196