دکتر مهیار علوی مقدم

عضو هیأت مؤسس

مهیار علوی مقدم متولد سال 1344، رئیس دانشکده ادبیات و  علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد. وی دارای کارشناسي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1372، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد: نظريه‌هاي نقد ادبي معاصر، 1375، و دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد: هرمنوتيك، مباني معناشناسي فهم […]

دکتر محمد تقی جغتایی

عضو هیأت مؤسس

رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۹۶ مشاور وزیر در امور توان­بخشی۱۳۹۴ سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۳۹۲ استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران متولد۱۳۳۷ ازسبزوار تحصیلات: فلوشیپ: علوم اعصاب کینگز کالج نوروآناتومی دانشگاه لیدز/ انگلستان دکترای تخصصی و فوق لیسانس آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران لیسانس فیزیوتراپی دانشگاه علوم […]

دکتر سید جواد حسینی

عضو هیأت مؤسس

رزومه جناب دکتر سید جواد حسینی Rdjavadhosseini

دکتر علی اصغر محمدی

رئیس هیأت مؤسس