کاردانی امور اداری

آشنایی با رشته امور اداری ، مقطع کاردانی

دانلود فلوچارت رشته

طول مدت:
2سال -4 ترم
اعتبار:
75 واحد

دسته‌ها

کاردانی
  • امور اداری از بخش‌های مهم در یک سازمان محسوب می‌شود و مانند یک پل ارتباطی بین تمام واحدهای سازمان است. امور اداری از فعال‌ترین بخش‌ها به شمار می‌آید و در حقیقت هسته مرکزی سازمان است.

امور اداری با کلیه واحدهای سازمان در ارتباط است و این ارتباط نیاز به نیروی انسانی متخصص، با تجربه و کارآمد دارد.

فرصت‌های شغلی برای رشته امور اداری بیشتر به مشاغل اداری در سازمان‌ها مربوط است.