کارشناسی تربیت بدنی _ مربیگری آمادگی جسمانی

آشنایی با رشته تربیت بدنی _ مربیگری آمادگی جسمانی ، مقطع کارشناسی

دانلود فلوچارت رشته

طول مدت:
2سال -4 ترم
اعتبار:
68 واحد

دسته‌ها

کارشناسی
  • رشته تربیت بدنی آمادگی جسمانی با هدف پرورش ورزشکاران کارآمد در کشور بر اهداف زیر طراحی شده است :

– آشنایی با اصول و مفاهیم علمی آمادگی جسمانی
– شناخت شیوه های نوین و علمی ورزش آمادگی جسمانی
– یکسان سازی شیوه های تدریس در دوره های آموزشی این رشته ورزشی
– بهره گیری از مدرن ترین سیستم های آموزشی و کمک آموزشی

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربی گری پایه آمادگی جسمانی:

– دستیار مربی در مدارس، باشگاه ها، اماکن ورزشی، هیأت های ورزشی و …
– کاردان حرفه ای رشته ورزشی آمادگی جسمانی
– مربی درجه سه 3 ورزش آمادگی جسمانی پس از احراز شرایط و استانداردهای ملی و بین المللی فدراسیون مرتبط